Till startsidan
Translate

Vilka tak passar för solceller?

Vilka tak passar för solceller?
De flesta tak lämpar sig för montering av solceller. Bäst förutsättningar har ett tak i sydlig riktning med en lutning på 30-50 grader, som inte skuggas av andra fastigheter, skorstenar eller höga träd. Också tak riktade mot väster eller öster, med en annan lutning, kan lämpa sig för montering av solceller. Vi erbjuder dessutom optimerade lösningar för solceller på tak som skuggas delar av dagen.

Solceller behöver inte nödvändigtvis monteras på tak, utan kan också placeras på fasader, som solavskärmning eller på marken. Om du ska byta ytskiktet på ditt tak, kan du ersätta det med solceller.

Om du är intresserad av att köpa en solcellsanläggning besöker vi dig och besiktar förutsättningarna för solceller på just ditt tak eller din fastighet. I samråd med dig bedömer vi hur stor solcellsanläggning vi ska offerera. 

Kontakta oss

Har du fler frågor är du alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka ett meddelande.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]