Till startsidan
Translate

Service av din gaspanna

Hus med gaspanna

Regelbunden service är ett bra sätt att hålla din värmeanläggning i bra skick med hög driftsäkerhet, låg förbrukning och lång livslängd. Du som bor inom vårt gasnät kan teckna serviceavtal med Kraftringen och få regelbundna servicebesök till en låg kostnad.

Serviceavtal

Vi erbjuder tre olika serviceavtal, två-års, ett-års och halvårs. I samtliga avtal ingår rabatt på materialkostnader och eventuella extra servicebesök för felavhjälpning. För närvarande erbjuder vi service på de flesta gaspannor från Vaillant, Weishaupt och Viessmann, en komplett lista på tillgängliga modeller hittar du i avtalsformuläret längst ner på denna sida.

Serviceavtal Gas villa, 2018 (inkl. moms)
Produkt Beskrivning Månadskostnad Bindningstid
Två-års Ett servicebesök vartannat år 119 kr 2 år
Ett-års Ett årligt servicebesök 189 kr 1 år
Halvårs Två servicebesök per år 319 kr 1 år

Se vår fullständiga prislista här.

Förebyggande servicebesök

Vid besöket kontrolleras anläggningens kondition. Gasbrännaren rengörs och justeras vid behov. Pumpars funktion, avstängningsventiler och offeranod kontrolleras när detta är praktiskt möjligt. Vid eventuellt fel eller onormalt slitage på någon komponent som till exempel tändelektrod, jonisering eller offeranod kommer denna att bytas och du som har serviceavtal får då 20 % rabatt på materialkostnaden. Vid större fel lämnas förslag om åtgärd för bästa driftsegenskaper. Besöket utförs under ordinarie arbetstid, helgfri måndag-fredag, 07.00-16.00. Service och åtgärder på radiatorsystem ingår inte.

Hjälp vid fel på din värmeanläggning

Inträffar ett fel på din värmeanläggning så har du som serviceavtalskund möjlighet att anmäla felet dygnet runt på 020-55 66 00. Berätta så utförligt som möjligt om ditt fel. Utanför ordinarie kontorstid är det vår larmoperatör som tar emot samtalen. Våra tekniker kontaktar dig för bokning av tid så snabbt som möjligt. Om möjligt bokas besöket under ordinarie arbetstid, vilket är helgfria dagar mellan 07.00-16.00. Felavhjälpning utanför ordinarie arbetstid utförs fram till kl. 21.00. Aktuell prislista hittar du här.

Rabatt på arbetstid vid reparationer samt material

Som serviceavtalskund erhåller du även rabatt på material och arbetstid vid felavhjälpning. Se gällande prislista.

Hur gör jag?

Teckna ett avtal genom att fylla i formuläret nedan. Om du behöver hjälp, kontakta vår kundservice. För dig som inte har haft ett serviceavtal tidigare sker normalt första servicebesöket en till två månader efter att undertecknat avtal inkommit. För en standardanläggning är vår rekommendation att ha ett årligt servicebesök.

 

Teckna serviceavtal för din gaspanna.

Vill du teckna serviceavtal direkt? Läs de allmänna avtalsvillkoren här och fyll sedan i formuläret nedan. Du kommer snarast få hem en avtalsbekräftelse. Du har därefter 14 dagar du kan ångra dig enligt lagen om distansavtal, kontakta i så fall vår kundservice.

Val av serviceavtal *
Serviceavtalet avser följande anläggning


KunduppgifterKontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]