Till startsidan
Translate

Välkommen till samrådsmöte

Kraftringen Energi AB planerar att bygga om Lunds hetvattencentral, även känt som Gunnesboverket. Därför behöver nytt tillstånd enligt miljöbalken sökas. Inför en tillståndsprövning ska man samråda med de som kan vara berörda av verksamheten.

Därför bjuder vi in dig som bor eller verkar inom ca 500 meters radie från verket till samrådsmöte den 30 januari kl. 18.00-20.00 i matsalen på Gunnesboskolan. Vi bjuder på kaffe och macka och för att få med oss tillräckligt många mackor vill vi att du anmäler ditt deltagande i formuläret nedan. Läs gärna om hur Kraftringen hanterar dina personuppgifter på vår GDPR-sida.

Det fullständiga underlaget för samrådsmötet finner du längst ner på denna sida. Denna sida kommer att uppdateras med information löpande under projektets gång.

Ja tack, jag har fyllt i en e-postadress och vill bli periodvis uppdaterad om projektet

Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]