Till startsidan
Translate

Brighter Brunnshög

Kraftringen översätter visionen om Brunnshög till belysningsspråk!

Vi på Kraftringen har en lång tradition inom belysning, men står inför nya utmaningar på Lunds stora utvecklingsområde Brunnshög. Brunnshög är en ny stadsdel som växer fram i nordöstra Lund, intill forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Än så länge är där ganska folktomt, men om några år kommer 40 000 människor att bo och arbeta i området.

Lunds kommun vill att Brunnshög ska vara bäst i klassen när det kommer till hållbart stadsbyggande. Därför arbetar vi på Kraftringen bland annat med att installera laddstolpar till elfordon och solceller på området. Vi kommer också att bygga ett lågtempererat fjärrvärmenät som värmer Brunnshög med överskottsvärme från forskningsanläggningarna.

Tanken är att människor på Brunnshög enkelt ska kunna röra sig till fots eller med cykel. Då är det viktigt med en kreativ ljussättning som skapar både trygghet och välbefinnande. Kraftringens belysningsprojekt Brighter Brunnshög är ett sätt att uppmuntra och stötta kommunen i denna vision.

Här kan du läsa mer om projektets två olika delar:

 

Lighting Metropolis

– Öresundsregionens största belysningssamarbete någonsin

Brighter Brunnshög är en del av projektet Lighting Metropolis som samlar kommuner, regioner, universitet och belysningsföretag i Öresundsregionen för att skapa ett levande laboratorium för ljus. Lighting Metropolis är initierat av The Capital Region of Denmark och Region Skåne inom EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Projektet är Öresundsregionens största samarbete någonsin inom belysningsområdet och ska göra den samlade regionen till ett levande laboratorium för ljus.

Under perioden 2015-2018 kommer ett tjugotal demoprojekt att skapas inom Lighting Metropolis och Brighter Brunnshög är ett av dem. I Brighter Brunnshög samarbetar Kraftringen med Lunds kommun, Aalborg Universitet och Luxera AB. Med EU-medel och den samarbetsplattform som Lighting Metropolis erbjuder får vi chansen att utveckla våra kunskaper inom gestaltning och konceptutveckling. Läs mer på lightingmetropolis.com

 


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]