Till startsidan
Translate

Faktureringsrutiner för Kraftringens leverantörer

Regeringen har lämnat förslag till ny lag om e-faktura som innebär att ”fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats”. Lagen börjar gälla den 1 april 2019.

Som en förberedelse har Kraftringen genomfört en anpassning till det aktuella lagförslaget – att kunna ta emot e‑faktura från samtliga våra leverantörer – och vi vill att du skickar e-faktura till oss redan nu.

Förutom en anpassning till det kommande lagförslaget får vi även en säkrare och effektivare hantering av leverantörsfakturor till en lägre kostnad – både för er som leverantör som för oss som kund – samtidigt som det stärker vårt samarbete. Dessutom bidrar införandet av e-faktura till en minskad miljöpåverkan.

Som ett led i omläggningen kommer vi från och med den 1 oktober 2018 att returnera erhållna pappersfakturor och pdf-fakturor, om inte särskild överenskommelse träffats innan dess.

Vi är anslutna till PEPPOL-nätverket och kan ta emot e-fakturor den vägen.

Det finns flera sätt att skicka elektroniska fakturor på:

E-faktura via operatör

Har du möjlighet att skicka e-faktura redan idag kontaktar du din befintliga operatör eller tar kontakt med oss på leverantorsreskontra@kraftringen.se så hjälper vi dig att komma igång (för aktuella PEPPOL-adresser och GLN‑nummer se Aktuell bolagslista nedan).

Vi kan ta emot de flesta förekommande e-fakturaformaten. Om du har specifika krav eller redan vet med dig att du använder ett avvikande format ber vi dig kontakta vår operatör InExchange på support@inexchange.se.

E-faktura genom att registrera den i fakturaportal

Om du inte har möjlighet att skicka e-faktura direkt från ditt företags affärssystem eller bokföringsprogram erbjuder vi dig att utan kostnad registrera 100 fakturor per år via InExchange Web. Läs mer på InExchange Web om hur du ansluter dig som användare av fakturaportalen.

Instruktioner för fakturering

Vid fakturering till Kraftringen gäller följande grundregler, om du inte skriftligen har kommit överens om något annat:

  • Vi önskar att i första hand få använda ert bankgironummer att betala ut fakturan till.
  • Korrekt angiven referensmärkning.
  • Information om beställda produkter/utförda tjänster ska alltid anges på fakturan.
  • Betalningsvillkor 30 dagar efter godkänd leverans.
  • Expeditionsavgifter eller fraktavgifter godkänns inte.

Korrekt information på faktura

Utöver de legala krav som ställs på en fakturas innehåll ska faktura som skickas till oss vara utställd med det aktuella bolagets fullständiga juridiska namn och adress (se vidare ”Aktuell bolagslista” nedan) och ha en korrekt referensmärkning. De fakturor som saknar obligatoriska uppgifter eller korrekt referensmärkning returneras.

Referensnummer

Förutom de legala kraven ska en faktura även vara märkt med referensnummer. Det är beställaren som ska lämna aktuellt referensnummer till dig som leverantör.

Referensnummer kan vara generella eller specifika. Generella referensnummer består av fem till åtta siffror, medan specifika referensnummer består av fem eller sex positioner bindestreck följt av en eller två positioner (siffror eller bokstäver).

Under 2018 genomförs en omläggning till standardiserat referensformat. Nytt format för referensnummer är 123456-10. Pågående projekt behåller befintligt referensnummer.

Kompletterande information kommer att lämnas till berörda bolag och på www.kraftringen.se.

Omvänd moms

Omvänd moms innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen till Skatteverket. Omvänd moms gäller bara försäljning/köp av byggtjänster utförda i Sverige.

Omfattas en faktura av omvänd moms måste det anges på fakturan tillsammans med VAT-numret för det beställande bolaget (se vidare ”Aktuell bolagslista” nedan) och texten "Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller." eller motsvarande.

Fakturor med både omvänd moms och momsplikt kan inte hanteras och returneras därför.

Vid returnerad faktura

Om inget annat avtalas kommer vi inte att acceptera dröjsmålsräntor eller administrativa kostnader för rättelser om faktura avviker från instruktionerna ovan. Vid ny/kompletterad faktura kommer vi att flytta fram förfallodag i relation till tidpunkten för mottagandet av den kompletta fakturan.

Aktuell bolagslista

Kraftringen Energi AB (publ)
Organisationsnummer: 556100-9852
VAT-nummer: SE556100985201
PEPPOL: 0007:5561009852
GLN-nummer: 7350060170544
Adress: Box 25, 221 00 Lund

Kraftringen Fiber AB
Organisationsnummer: 559137-8889
VAT-nummer: SE559137888901
PEPPOL: 0007:5591378889
GLN-nummer: 7365591378888
Adress: Box 25, 221 00 Lund

Kraftringen Nät AB

Organisationsnummer: 556228-1138
VAT-nummer: SE556228113801
PEPPOL: 0007:5562281138
GLN-nummer: 7350060170445
Adress: Box 25, 221 00 Lund

Kraftringen Service AB
Organisationsnummer: 556511-6398
VAT-nummer: SE556511639801
PEPPOL: 0007:5565116398
GLN-nummer: 7350060170469
Adress: Box 25, 221 00 Lund

Billinge Energi AB
Organisationsnummer: 556528-1366
VAT-nummer: SE556528136601
GLN-nummer: 7350060170438
PEPPOL: 0007:5565281366
Adress: Box 25, 221 00 Lund 

Lunds Energi Norge AS
Organisationsnummer: 980 165 140
Adress: Box 25, 221 00 Lund

Kontakt

Har du frågor kring våra faktureringsrutiner är du välkommen att kontakta oss på leverantorsreskontra@kraftringen.se.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]