Till startsidan
Translate

Miljövinster & hållbarhet

Miljövinster & hållbarhet

Ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv finns flera vinster med Örtoftaverket:

  • Örtoftaverket eldas med förnybart biobränsle (skogsbränsle, returträ och torv) - sådant som annars skulle gått till spillo.

  • Genom att man använder förnybart bränsle beräknas Örtoftaverket bidra till en minskning av de globala koldioxidutsläppen och bidrar även till att Region Skåne uppnår sina klimatmål 2020 om att successivt övergå till förnybar energi.

  • Örtoftaverket bidrar till att stärka elproduktionen inom elområde 4, där bland annat Skåne, Blekinge och Kronobergs län ingår, och till att nå Länsstyrelsen i Skånes mål att öka den regionala elproduktionen. Elområde 4 har i dag en jämförelsevis liten egenproduktion av el i förhållande till efterfrågan, och stora delar av den el som används här kommer huvudsakligen från Sveriges nordligaste delar samt utlandet.

Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]