Till startsidan
Translate

Avklarat: Fjärrvärmestörning på Klostergården och St Lars i Lund

Senast uppdaterad: 2017-12-13 03.12

Avklarat: 2017-12-13 03.12

Nu är den andra och sista ringmatningendriftsatt och vi räknar med att ha full temperatur i samtliga delar av systemet vid ca 03.30 - 04.00. Vi beklagar att arbetet drog ut lite på tiden och hoppas det inte orsakat för stor olägenhet.

Uppdatering: 2017-12-12 19.34

Tyvärr är det fortfarande inte riktigt full temperatur i vår leverans, så perifera delar av nätet kan fortsatt uppleva problem, i så fall framför allt med varmvatten. Vi beklagar detta och arbetar för fullt med att färdigställa även den andra ringmatningen för att återställa full service av både värme och varmvatten. Just nu beräknar vi att full temperatur bör vara åter under de första timmarna på onsdagsdygnet.

Uppdatering: 2017-12-12 15.20

Sedan klockan 15.00 är en av två ringmatningar åter igång och vi räknar med att samtliga fjärrvärmekunder har i det närmaste full leverans av värme och varmvatten vid ca 16.30.

Uppdatering: 2017-12-12 13.51

Anledningen till att vissa av våra fjärrvärmekunder i Lund i dag upplever en försämrad leverans är att en större värmeledning är stängd på grund av omläggning till ny ledning. Värme transporteras därför i dag andra vägar med något lägre kapacitet och boende längst ut i vårt nät, i det här fallet områdena St Lars och Klostergården, kan därför uppleva sänkt temperatur på värme och varmvatten. För att kompensera för bortfallet har vi bland annat startat vår värmecentral på Klostergården.

Nytt avbrott: 2017-12-12 08.49

Vi har för närvarande problem med fjärrvärmeleveranserna till Klostergården och St Lars i Lund vilket gör att kunderna i området saknar värme och varmvatten. Leveransen beräknas fungera som vanligt igen runt 10-tiden.

Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]