Till startsidan
Translate

Har du frågor om hållbarhet? 

Miljöansvarig,
Maria Fors
010-122 73 26

Vi tar vårt ansvar på allvar

Kraftringen-personal i elstolpe

Vi på Kraftringen har som kommunägt energibolag en särskild roll och ett ansvar i att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Livscykelperspektiv och kretsloppstänk blir allt viktigare. Om resurserna ska räcka till alla måste vi hitta nya energilösningar och konsumera smartare. Förnybar energi och smart energikonsumtion är frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Det visas inte minst genom vår affärsidé: Tillsammans med medvetna kunder och samarbetspartners skapar vi energi som leder utvecklingen av det hållbara samhället.

För oss handlar hållbarhet om att ta ansvar. Vi vill ta ansvar för framtida generationer genom att bedriva vår verksamhet ansvarsfullt och bidra till att utveckla våra ägarkommuner och deras arbete mot ett hållbart samhälle.

Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom elnät, elhandel, fjärrvärme, fjärrkyla, gasnät, gashandel, fordonsgas, fiber, entreprenad och energitjänster som gör skillnad för våra kunder, samarbetspartners och ägarkommuner. Det är kärnan i vårt ansvar gentemot våra intressenter och det samhälle vi verkar i.

I april 2015 tog vi steget att ansluta oss till FN:s Global Compact. Det innebär att vi har förbundit oss att efterleva tio principer kopplat till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption, samt att årligen rapportera vår utveckling inom områdena till FN i en så kallad Communication on Progress. 

Affärsmässig samhällsnytta

Vi har avkastningskrav från ägarkommunerna som betyder att delar av vår vinst går tillbaka till invånarna i form av kommunal service. Som kommunägt företag är vinstmaximering inte det primära. Istället handlar det om affärsmässig samhällsnytta, där vi med hänsyn till ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar säkerställer att kommuninvånarna får en så säker tillgång till energi som möjligt. I allt vi gör har vi ambitionen att se efter den långsiktiga samhällsnyttan så att du, vi och kommande generationer får samma, eller bättre, möjligheter.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]