Till startsidan
Translate

Fokus på framtida generationer

Med vår vision Energi för framtida generationer är vi en viktig aktör i utvecklingen av morgondagens samhälle. Det handlar om allt från ett stort miljö- och samhällsansvar till att skapa engagemang för energifrågan och framtidens behov av nya, innovativa energilösningar. Genom sponsring av allt från knattelag och ungdomssporter till tävlingar för högstadieelever och djupgående forskningssamarbeten på universitetsnivå, vill vi engagera morgondagens konsumenter kring energifrågor och hållbarhet.

Våra samarbeten med universitet och forskare sträcker sig så långt att vi även har medarbetare som, i rollen adjungerad lektor på Lunds Tekniska högskola LTH, ägnar en viss del av sin arbetstid åt olika forskningsprojekt och att undervisa och handleda doktorander och examensarbetare. Bakgrunden till samarbetet är att vi vill ge möjlighet för forskare att utvärdera teknik och affärsmodeller inom koncernens olika projekt. Varje år får även ett antal studenter möjlighet att göra sitt examensarbete på Kraftringen och utbytet har hittills varit betydelsefullt. Exempelvis tilldelades två LTH-studenter Svensk Fjärrvärmes pris år 2014 för bästa examensarbete för sitt arbete på Kraftringen som en del av projektet ”Fjärrvärme för ett hållbart Lund”, ett arbete som nu andra kommuner kan dra nytta av.

Tillsammans med Vattenhallen och Lunds Tekniska Högskola arrangerar Kraftringen tävlingen Spänningssökarna för alla niondeklassare i våra ägarkommuner. Syftet är bland annat att öka elevernas kunskaper kring energi och miljö, samtidigt som de får tillfälle att fundera över vilka innovativa lösningar som krävs i framtiden. Sedan starten 2011 har över 3 000 elever deltagit.

Solens energi kan få en lampa att lysa. Genom ett samarbete med förskolan Fågelsång i Södra Sandby medverkar Kraftringen till att göra barn medvetna om hur vi använder våra resurser. Vi har installerat en så kallad off grid-solpanel (fristående från elnätet) som är kopplad till fyra lampor inne i och en utanför ett fristående förråd på förskolan. 

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]