Till startsidan
Translate

Fjärrvärme

Tack vare effektiv produktion och distribution av värme i storskaliga fjärrvärmesystem utgör uppvärmning av fastigheter i Sverige endast en fjärdedel av vår totala energiförbrukning. I Europa utgör uppvärmning av fastigheter hälften av energiförbrukningen. Framgångsrik bränsleväxling i storskaliga fjärrvärmesystem har dessutom varit avgörande för att Sverige kraftigt minskat utsläppen av svavel, kväve, koldioxid och stoft, och lyckats uppnå klimatmålen i Kyotoavtalet.

I produktionen av fjärrvärme har vi ersatt fossila bränslen med förnybara och har sedan april 2018 en fossilbränslefri produktion. Vi tar också tillvara spillvärme, till exempel spillvärme från Sockerbruket i Örtofta och forskningsanläggningen MAX IV i Lund.

Andel förnybart bränsle i koncernens fjärrvärmeproduktion 

Läs mer om våra miljönyckeltal för fjärrvärme.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]