Till startsidan
Translate

Marknaden

Kraftringen har högt ställda mål för vad vi vill uppnå som energibolag. Vi vill skapa nya lösningar som leder utvecklingen av ett hållbart samhälle och vi vill göra det tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Att hjälpa våra kunder att minska sin energianvändning är en självklar del av Kraftringens verksamhet. Det kan ske genom nya smarta lösningar eller genom att använda befintlig teknik på ett nytt sätt. Efterfrågan på det vi kallar energitjänster ökar, både för företag och privatkunder. För allt fler företag är miljöskälen tungt vägande vid val av energileveranser. 

Vi arbetar med följande prioriteringar:

  • Resurseffektivitet
  • Hållbara energilösningar i både produkter, tjänster och koncept
  • Ansvarsfull kommunikation med marknaden
  • Etik i kundrelationer

Vi lyssnar och handlar därefter

Vårt mål är att ha branschens nöjdaste kunder, och att ha en bred kunskap om energifrågor i samhället är viktigt för att nå en hållbar energianvändning. Vi lyssnar kontinuerligt på kundernas önskemål genom att delta i och arrangera publika evenemang och genom att hålla kund- och intressentdialoger. Utifrån kundernas önskemål anpassar vi vår verksamhet och, inte minst, våra produkter och tjänster och skapar kundnytta – grunden för ett livskraftigt företag med hållbar tillväxt.

Kraftringens affärsidé 

Tillsammans med våra medvetna kunder och samarbetspartners skapar vi energi som leder utvecklingen av det hållbara samhället. Dialog och samarbete med externa aktörer är grunden för att vi ska lyckas. Läs mer om några exempel på hur vi samverkar med vår omvärld

Vi arbetar utifrån en långsiktig koncerngemensam plan för att öka kundnöjdheten, den bygger på områdena:

  • Motiverad Medarbetare Index (MMI) – stolta ambassadörer
  • Produkt – attraktiva hållbara alternativ
  • Pris – rimlig nivå för våra produkter
  • Kommunikation – ökad kundkontakt

Vi mäter årligen vår framdrift, bland annat genom en Nöjd Kund Index-undersökning (NKI). Den första NKI-undersökningen för Kraftringen genomfördes av TNS Sifo under december 2014.  

Våra produkter och tjänster

Kraftringen har ett brett utbud av produkter och tjänster inom elnät, elhandel, fjärrvärme, fjärrkyla, gasnät, gashandel, fordonsgas, fiber, entreprenad och energitjänster. Vi är landets femte största elnätsägare och har drygt 260 000 kunder. Läs mer om våra produkter och tjänster.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]