Till startsidan
Translate

FN:s Global Compact

Kraftringen är sedan april 2015 anslutna till FN:s Global Compact och vi har därmed förbundit oss till att leva utifrån dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption, samt att minst en gång om året rapportera vår utveckling inom områdena. Att skriva under Global Compact var ett naturligt steg för oss att ta, eftersom vi redan integrerat dess tio principer i vårt hållbarhetsarbete och i våra uppförandekoder för medarbetare, leverantörer och samarbetspartners.  

Global Compact loggaFN:s Global Compact är en frivillig sammanslutning som uppmanar företag och organisationer världen över att ta sitt ansvar genom att följa de tio principerna. Idag är fler än 9 000 företag och organisationer i över 163 länder anslutna. Läs mer om Global Compact på www.unglobalcompact.org.

FN:s Global Compacts tio principer


Mänskliga rättigheter  

Princip 1
Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och

Princip 2
Försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsvillkor

Princip 3
Företagen ombeds att upprätthålla ("uphold") föreningsfrihet och ett faktiskt ("effective") erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar;

Princip 4
avskaffande av alla former av tvångsarbete;

Princip 5
faktiskt ("effective") avskaffande av barnarbete; och

Princip 6
avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

Miljö

Princip 7
Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker;

Princip 8
ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och

Princip 9
uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Korruption

Princip 10
Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.

 


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]