Till startsidan
Translate

Laddstationer för elfordon

Laddstationer

I takt med att elbilarna blir fler och fler ökar också efterfrågan på att kunna ladda bilen – hemma, på jobbet och på andra ställen. Att erbjuda laddstationer till besökare och anställda gör att du som företag ses som en attraktiv arbetsgivare och ger god service till dina kunder.

Idag har vi cirka 30 000 laddbara bilar i Sverige, varav 65 % är laddhybrider och resten är rena elbilar. Mer statistik hittar du på elbilsstatistik.se.

Våra laddstationer har hög driftsäkerhet och är enkla att använda. Vi har stor erfarenhet av att installera skräddarsydda laddstationer, anpassade efter verksamhetens unika förutsättningar och behov.

Väl fungerande laddstationer ger …

Vi erbjuder helhetslösningar med smarta tjänster

LaddoptimeringSäkerställ att elnätet inte överbelastas när många bilar laddas samtidigt med vår tjänst Laddoptimering.

KundsupportMed tjänsten Kundsupport kopplas din laddstation upp mot vår laddportal så att vi kan hjälpa dig att administrera och övervaka laddstationen.  

BetallösningarVi erbjuder Betaltjänster så att du kan ta betalt av dina anställda eller kunder som laddar i din laddstation. 

ServiceavtalMed tjänsten Serviceavtal gör vi årligen en besiktning av laddstationen. Vi kontrollerar då laddare, kablar, anslutningar och skyddsfunktioner.

Varför är det viktigt med laddstationer och elbilar?

I takt med att antalet elbilar ökar, minskar städernas problematik med buller och höga utsläppsnivåer av stoft och partiklar. Elbilar ger inga lokala utsläpp och driften av elbilar ger bara utsläpp vid produktionen av el. Ju större andel förnybar el, såsom sol-, vattenkrafts- eller vindel, du använder desto bättre blir det att köra elbil.

En tredjedel av den totala mängden koldioxidutsläpp i Sverige kommer från transporter. Övergången från fossilbilar till elbilar är därmed en viktig klimatinsats, både lokalt och globalt.

Vi på Kraftringen arbetar för att skapa mer livskvalitet i attraktiva kommuner och för att uppfylla det regionala målet om ett fossilbränslefritt Skåne. Därför satsar vi på att bygga ut infrastrukturen för elfordon med laddstationer. På så vis erbjuder vi fler klimatsmarta transportlösningar. Tillsammans med våra kunder bygger vi ett hållbart samhälle!


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]