Till startsidan
Translate

Föranmälan för fjärrvärmeinstallation

När du väljer att ansluta dig till vårt fjärrvärmenät erbjuder vi en helhetslösning där vi kommer hem till dig och installerar växlaren. Du kan också välja att anlita en egen installatör. På denna sida hittar installatören viktig information om att installera fjärrvärmeväxlare i vårt fjärrvärmenät.

Föranmälan

För att installera en anläggning i vårt fjärrvärmenät behöver du fylla i en föranmälan (som du hittar längst ner på denna sida) samt skicka in ett bevis på avlagt kompetensprov för lödning/svetsning.

Installationsanvisningar

Installationer, vare sig det gäller nyanslutning, ändring eller utbyte, av fjärrvärmecentraler ska följa Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelser gällande fjärrvärmecentralen, utförande och installation (F:101, april 2014) samt gällande myndighetsföreskrifter.

Föranmälan, som du hittar längst ner på denna sida, ska fyllas i och skickas in till Kraftringen minst två veckor före inkopplingsdag. Du ska också bifoga bevis på avlagt kompetensprov för svetsning/lödning.

Provtryckning

Provtryckning av fjärrvärmeinstallationen ska kontrolleras av personal från Kraftringen. Kontakta kundservice på 020-32 61 00 eller skicka ett meddelande till kundservice@kraftringen.se.

Vid provtryckningen ska mätaren vara monterad. Om installationen sker på Kraftringens primärnät ska anläggningens primärsida provtryckas med 22 bar, hålltid 2 timmar innan avsyning. Om installationen sker på Kraftringens sekundärnät ska anläggningens primärsida provtryckas med 10 bar, hålltid 1 timme. Avstängningsventiler till fjärrvärme ska finnas i samma utrymme och i direkt anslutning till värmeväxlaren.

Klämringskopplingar eller pressning får ej förekomma på primärsida eller i sekundärnät. Mindre gängförband ska tejpas med godkänd tejp (lin får inte användas).

El ska vara framdragen (se skiss) till en dosa och matningen ska vara kopplad med Wago.


Fjärrvärme - installationsanvisningar

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]