Till startsidan
Translate

Elområden – företag

Sedan den 1 november 2011, är Sverige indelat i fyra elområden från att tidigare varit ett gemensamt område.

Elen produceras i norr och förbrukas i söder

Elområden i SverigeDen mesta elen som produceras i Sverige kommer från vattenkraft i de norra delarna av landet, men här är användningen ganska liten i förhållande till produktionen av el. I de södra delarna av Sverige är det precis tvärtom – här används det mycket el, men produktionen är liten.

Dessutom finns all kärnkraft norr om Sydsveriges elområde. Det gör att det finns en obalans i systemet i och med att elen måste överföras långa sträckor från produktionsplatserna till de platser där den används.

Stamnätet räcker inte till för Sverige och fri konkurrens i Europa

Stamnätet som löper från norr till söder, och överför elen, har begränsningar i överföringskapaciteten på vissa ställen, så kallade flaskhalsar. Det är här Svenska Kraftnät dragit gränserna mellan elområdena.

Att det finns begränsningar i stamnätet beror bland annat på att användningen i de södra delarna av Sverige ökat mycket på relativt kort tid, medan produktionen inte ökat i samma omfattning.

EU har beslutat att fri konkurrens ska gälla på elmarknaden och det gör att Svenska Kraftnät inte får prioritera att tillgodose den inhemska användningen på bekostnad av andra europeiska länders behov – import och export av el ska ske på lika villkor mellan länder och deras elområden.

Genom indelningen i elområden av Sverige hoppas man kunna skapa en bättre balans mellan efterfrågan och tillgång på el och stimulera till att det byggs kraftverk i de elområden där användningen och elbehovet är som störst.

Hur påverkar elområdena dig som kund?

Alla elkunder och elhandelsföretag i Sverige kommer att påverkas mer eller mindre av elområdena.

Förhållandet mellan tillgång och efterfrågan i varje elområde bestämmer elpriserna. Skillnaderna i pris kommer att bli mest påtagliga i elområde 4 (elområde Malmö) där priserna under vissa perioder kommer att vara högre än i övriga elområden. Det beror på att elområde 4 har många användare medan den egna elproduktionen är relativt liten. 

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]