Till startsidan
Translate

Långsiktigt hållbar kraftvärmeproduktion

2017-01-27 08.00

Kraftringen finansierar ett forskningsprojekt som ska studera de långsiktiga förutsättningarna för energiproduktion med biobränsle, ur ett hållbarhetsperspektiv.

Med start i januari finansierar Kraftringen ett forskningsprojekt om långsiktigt hållbar kraftvärmeproduktion, med Örtoftaverket som fallstudie. Malin Pettersson, som studerat Ekosystemteknik vid LTH, är rekryterad som doktorand för att genomföra forskningen. Malin har under de senaste åren arbetat som energi- och miljökonsult, men återvänder nu till Avdelningen för Miljö och Energisystem vid LTH där Lovisa Björnsson och Pål Börjesson kommer att vara Malins handledare.

- Vi har på flera plan ett nära samarbete med LTH och är glada över att nu för första gången också samarbeta kring ett doktorandprojekt, säger Liisa Fransson som ansvarar för Kraftringens FoU-verksamhet.

Kraftringens mål är fossilbränslefri energiproduktion senast år 2020. De fossila bränslen som förekommit i Kraftringens energiproduktion ersätts framför allt med lokalt producerade biobränslen. När våra inköp av biobränslen ökar, blir frågor som rör skogsvård och biologisk mångfald allt viktigare för oss. I det vinterpaket som EU-kommissionen nyligen presenterade ingår ett ökat fokus på hållbarhet vad gäller biobränsle för energiproduktion. Det forskningsprojekt vi nu startar tillsammans med  LTH kommer att löpa parallellt med implementeringen av dessa styrmedel, vilket kontinuerligt kommer att ge oss värdefull kunskap.

- Detta forskningssamarbete tydliggör Kraftringens strävan att vara i framkant och jag är övertygad om att resultaten  kommer att ha betydelse för såväl våra kunder, som för att motivera våra medarbetare, säger Stefan Hansson som ansvarar för Malins introduktion och handledning hos oss på Kraftringen. 

Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]